Jest absolwentką Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Obroniła pracę magisterską z tematyki upadłości konsumenckiej, która nie była wówczas szerzej znana polskiemu prawu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu upadłości przedsiębiorstw.

Po odbyciu aplikacji pod okiem doświadczonego patrona – Pani adwokat Jadwigi Klaus – została członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach.

Obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię w Katowicach, specjalizującą się w prawie rodzinnym, cywilnym, karnym, a także gospodarczym.

Od lat związana jest z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Katowicach działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie pomaga ofiarom przemocy.

Z uwagi na duże zaangażowanie w pomoc ofiarom przemocy prowadzi szkolenia, wykłady oraz warsztaty propagujące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz procedurę Niebieskiej Karty.